Květinový ateliér Hana Žabková
  
  
…ukázka svatebních  kytic,  jež byly zhotoveny samostatně…ostatní ve svatebních kompletech…