Květinový ateliér Hana Žabková
  
  

Obchodní podmínky spojené se svatebním květinovým servisem ateliéru De la Fleur

 

  • svatební květinový servis je poskytován výhradně  na zakázku ( tzn. na objednávku klienta vycházející z konkrétních požadavků sjednaných na konzultační schůzce)

 

  • objednávka se sjednává výhradně písemně

 

Objednávka plní formu smlouvy.

Podpisem se stává závaznou a jejím podepsáním vyjadřujete souhlas s podmínkami z ní vyplývajícími.

–  cena za svatební květinový servis vyplývá z odsouhlasené předběžné kalkulace
–  úpravy či změny v objednávce je možno činit nejpozději do 10 dnů před termínem samotné svatby (na pozdější změny, ve formě snížení množství objednaných květin a dekorací nebude brán finanční zřetel)…při výrazných a zásadních změnách či požadavcích objednávky po jejím podpisu, si vyhrazuji právo od objednávky odstoupit (např. enormní snížení objednávky po jejím podpisu, výrazné navýšení objednávky pro kapacitní důvody…)
rezervační poplatek za termín splatný při podpisu objednávky 1 500,- Kč
(částka bude odečtena z konečné ceny květin, při zrušení zakázky zákazníkem je poplatek nevratný !!!)
zálohový poplatek splatný do 14. dnů od podpisu objednávky ve výši 50% z předpokládané ceny
(poplatek je nevratný!!! při zrušení zákazníkem má formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky )

 

 

Storno poplatky vztahující se ke svatebnímu květinovému servisu

– zrušení zakázky ze strany ateliéru je zálohový i rezervační poplatek vrácen v plné výši
– zrušení zakázky ze strany zákazníka je zálohový i rezervační poplatek nevratný
(zálohový poplatek má formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky)

 

 

Podpisem objednávky coby klient (tedy objednavatel):
1) vyslovujete souhlas s prezentací poskytnutých svatebních fotografií za účelem prezentace ateliéru v tisku, internetu apod v běžném rozsahu…na použití pracovních fotografií pořízených ateliérem se souhlas nevztahuje – k jejich publikování není nutný a ty tak mohou být ( a budou) ateliérem používány libovolně, dle uvážení a etického kodexu

2) souhlasíte s obchodními podmínkami i poskytnutím osobních údajů za účelem zpracování zakázky

3) zavazujete se uhradit poplatky a doplatek za svatební servis v době splatnosti platebního dokladu, v případě zpoždění splatnosti Vám budou účtovány úroky z prodlení ve výši 1% z částky k úhradě za každý den prodlení.

 

 

Podpisem objednávky coby ateliér (tedy dodavatel) se zavazuje:
1) k dodání květinového servisu – zhotovení květin a dekorací spolu se službami – vyplývající z rozsahu objednávky.

2) uchování osobních údajů poskytnutých klientem za účelem pro zpracování zakázky (jejich neposkytování  třetí osobě vyplývá z etického kodexu ateliéru).

3) prezentaci poskytnutých svatebních fotografií výhradně za účelem prezentace vlastní práce ateliéru v tisku, internetu apod v běžném rozsahu.

 

 

Reklamační podmínky
– dle platneého obč. zákoníku se záruka 24 měsíců na květiny nevztahuje (jde o zboží rychle podléhající zkáze)

– obecně poskytovaná záruka na všechny řezané květiny je 24 h

– požadovaná trvanlivost na svatební floristiku (vzhledem ke specifickým podmínkám svatebních květin) je u kytic 12 h, u korsáží, náramků, věnečků apod. 6 h a méně (při standardním zacházení a adekvátním uskladnění a péči s ohledem na charakter a podmínky určení)…na nevhodné zacházení, uskladnění a manipulaci se svatebními květinami po převzetí klientem nelze brát zřetel….

 

– pro případ reklamace je klient povinnen si květiny a dekorace, ve chvíli zjištění vady,  nafotit pro účel dalšího postupu

 

Zapůjčení dekorací a inventáře z půjčovny Deko-De la Fleur pro účel výzdoby svatebního dne se řídí podmínkami půjčovny (viz Půjčovna dekorací Deko-De la Fleur)