Květinový ateliér Hana Žabková

Obchodní podmínky spojené se svatebním květinovým servisem ateliéru De la Fleur

  • svatební květinový servis je poskytován výhradně  na zakázku ( tzn. na objednávku klienta vycházející z konkrétních požadavků sjednaných na konzultační schůzce)
  • objednávka se sjednává výhradně písemně

Objednávka plní formu smlouvy.

Podpisem se stává závaznou a jejím podepsáním vyjadřujete souhlas s podmínkami z ní vyplývajícími.

–  cena za svatební květinový servis vyplývá z odsouhlasené předběžné kalkulace
–  úpravy či změny v objednávce je možno činit nejpozději do 10 dnů před termínem samotné svatby (na pozdější změny, ve formě snížení množství objednaných květin a dekorací nebude brán finanční zřetel)…při výrazných a zásadních změnách či požadavcích objednávky po jejím podpisu, si vyhrazuji právo od objednávky odstoupit a to bez nároku objednavatele na vrácení rezervačního poplatku (např. enormní snížení objednávky po jejím podpisu, výrazné navýšení objednávky pro kapacitní důvody…)
rezervační poplatek za termín splatný při podpisu objednávky 1 500,- Kč
(částka bude odečtena z konečné ceny květin, při zrušení zakázky zákazníkem je poplatek nevratný !!!)
zálohový poplatek splatný do 14. dnů od podpisu objednávky ve výši 50% z předpokládané ceny
(poplatek je nevratný!!! při zrušení zákazníkem má formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky )

Storno poplatky vztahující se ke svatebnímu květinovému servisu

zrušení zakázky ze strany ateliéru je zálohový i rezervační poplatek vrácen v plné výši (s výjimkou odstoupení od objednávky v případě zásadních změn ze strany objednavatele, kdy je rezervační poplatek NEVRATNÝ)
zrušení zakázky ze strany zákazníka je zálohový i rezervační poplatek nevratný
(zálohový poplatek má formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky)

Podpisem objednávky coby klient (tedy objednavatel):
1) vyslovujete souhlas s prezentací poskytnutých svatebních fotografií za účelem prezentace ateliéru v tisku, internetu apod v běžném rozsahu…na použití pracovních fotografií pořízených ateliérem se souhlas nevztahuje – k jejich publikování není nutný a ty tak mohou být ( a budou) ateliérem používány libovolně, dle uvážení a etického kodexu

2) souhlasíte s obchodními podmínkami i poskytnutím osobních údajů za účelem zpracování zakázky

3) zavazujete se uhradit poplatky a doplatek za svatební servis v době splatnosti platebního dokladu, v případě zpoždění splatnosti Vám budou účtovány úroky z prodlení ve výši 1% z částky k úhradě za každý den prodlení.

Podpisem objednávky coby ateliér (tedy dodavatel) se zavazuje:
1) k dodání květinového servisu – zhotovení květin a dekorací spolu se službami – vyplývající z rozsahu objednávky.

2) uchování osobních údajů poskytnutých klientem za účelem zpracování zakázky (jejich neposkytování  třetí osobě vyplývá z etického kodexu ateliéru).

3) prezentaci poskytnutých svatebních fotografií výhradně za účelem prezentace vlastní práce ateliéru v tisku, internetu apod v běžném rozsahu.

Reklamační podmínky
– dle platného obč. zákoníku se záruka 24 měsíců na květiny nevztahuje (jde o zboží rychle podléhající zkáze)

– obecně poskytovaná záruka na všechny řezané květiny je 24 h

– požadovaná trvanlivost na svatební floristiku (vzhledem ke specifickým podmínkám svatebních květin) je u kytic 12 h, u korsáží, náramků, věnečků apod. 6 h a méně (při standardním zacházení a adekvátním uskladnění a péči s ohledem na charakter a podmínky určení)…na nevhodné zacházení, uskladnění a manipulaci se svatebními květinami po převzetí klientem nelze brát zřetel….

– pro případ reklamace je klient povinnen si květiny a dekorace, ve chvíli zjištění vady, nafotit pro účel dalšího postupu a o záměru reklamace neprodleně informovat ateliér (přes zprávu SMS nebo FB, email)

Zapůjčení dekorací a inventáře z půjčovny Deko-De la Fleur pro účel výzdoby svatebního dne se řídí podmínkami půjčovny (viz Půjčovna dekorací Deko-De la Fleur)